Brži Internet i lakše telefoniranje u Kosovskoj Mitrovici - Kompanija "ZoviMe" instalirala "WiFi Moto Meš Mrežu"

4 AVGUST 2010

Beogradska kompanija "ZoviMe", u saradnji sa firmom "Profi Tim" iz Kosovske Mitrovice, pustila je u rad "WiFi Moto Meš Mrežu", koja omogućava građanima Kosovske Mitrovice Internet pristup na ulicama grada.

Osim toga, ovaj sistem omogućava zamenu za mobilnu telefoniju, što znači da nezavisno od mobilnog operatera, svi "WiFi" osposobljeni mobilni telefoni se mogu da se koriste za telefoniranje sa celim svetom po mnogo jeftinijim cenama od klasične mobilne telefonije i bez rominga. Zbog opasnosti da se ugase srpske mobilne mreže u Kosovskoj Mitrovici i ostalim srpskim enklavama, ovaj sistem omogućava normalnu komunikaciju sa celim svetom.

Sistem omugaćava klasičan i portabilni pristup Internetu na svakom mestu (u gradskim centrima na ulicama, parkovima, javnim prostorima, kulturnim centrima, obrazovnim ustanovama, u kampusima i školskim dvorištima, bolnicama, obližnjim rezidencijalnim objektima itd.), VoIP (Voice over Internet Protocol) usluge ili prenos govora preko Interneta za lokalne i međunarodne telefonske razgovore (do 10 puta jeftiniji) prema bilo kojoj fiksnoj ili mobilnoj mreži u svetu, zatim, u prostoru "WiFi" mreže, govorne usluge mobilnim telefonom (svi mobilni telefoni novije generacije podržavaju "WiFi" tehnologiju).

Sistem omogućava javni i privatni video nadzor u "real time", povezivanje javnih službi u jedinstvenu mrežu, školski video nadzor, ICTV , što je važno za bezbednost građana Kosovske Mitrovice i enklava, kao i implementaciju sistema "Pametno osvetljenje" u sistem javne rasvete, koji doprinosi uštedi električne energije do 50% na nivou grada, navodi se u saopštenju kompanije.

Dodatne prednosti su i visokokvalitetni prenos video konferencija, brzo surfovanje, on-line gaming, on-line education, brz pristup informacijama svih vrsta, itd.

"ZoviMe" je prva i jedina domaća kompanija za telekomunikacije koja razvija "Metro WiFi" Internet mrežu u partnerskoj saradnji sa američkom kompanijom "Motorola". U projekat je do sada uloženo oko 800.000 EUR, a za 2010. godine planirane investicije iznose do 5 mil EUR.

Unesite Vaš komentar