U Kosovskoj Mitrovici je puštena u rad WiFi Moto Meš Mreža

16 JULI 2010

Kompanija ZoviMe d.o.o. iz Beograda, u saradnji sa Profi Tim firmom iz Kosovske Mitrovice, pustila je u rad WiFi Moto Meš Mrežu, koja omogućava građanima Kosovske Mitrovice pristup  internet u na ulicama grada.

Pored toga, ovaj system omogućava zamenu za mobilnu telefoniju, što znači da neovisno od Mobilnog operatera, svi WiFi osposobljeni mobilni telefoni se mogu koristiti za telefoniranje sa celim svetom po mnogo jeftinijim cenama od klasične mobilne telefonije i bez rominga. Zbog opasnosti da se ugase Srpske mobilne mreže u Kosovskoj Mitrovici i ostalim srpskim enklavama, ovaj sistem omogućava normalnu komunikaciju sa celim svetom! ZoviMe mreža pored Beograda pokriva i Republiku Srpsku, Bijeljinu, Zvornik a uskoro i ostale veće gradove u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Pored ostalog, ovaj system omogućava:

*      Klasičan i portabilni pristup Internetu na svakom mestu (u gradskim centrima na ulicama, parkovima, javnim prostorima, kulturnim centrima, obrazovnim ustanovama, u kampusima i školskim dvorištima, bolnicama, obližnjim rezidencijalnim objektima itd.)

*      VoIP (Voice over Internet Protocol) ili prenos govora preko interneta za lokalne i međunarodne telefonske razgovore (do 10 puta jeftiniji) prema bilo kojoj fiksnoj ili mobilnoj mreži u svetu.

*      U prostoru WiFi mreže govorne usluge mobilnim telefonom (svi mobilni telefoni novije generacije podržavaju WiFi tehnologiju).

*      Za potrebe javnog i privatnog real time video nadzora, povezivanje javnih službi u jedinstvenu mrežu, školski video nadzor, ICTV , što je jako važno za bezbednost građana Kosovske Mitrovice i enklava.

*      Implementaciju sistema “Pametno osvetljenje” u sistem javne rasvete, koji doprinosi uštedi električne energije do 50% na nivou grada.

*      Dodatne prednosti  visokokvalitetnog prenosa video konferencija, brzo surfovanje, online gaming, online education, brz pristup informacijama svih vrsta, itd.

Sve dodatne informacije na telefon: 0659102230 ili 0640004000, Kosovska Mitrovica: 028421063

E-mail: kosovska.mitrovica@zovime.com  www.zovime.com

Unesite Vaš komentar