Specijalne Call Centar usluge za firme

ZoviMe omogućava poslovnu podršku za start-up, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, firme iz inostranstva i unutrašnjosti, mobilne firme. Korišćenjem naših usluga, Vaše preduzeće je u mogućnosti da ostvari znatne uštede u radnoj snazi, vremenu i budžetu firme uz istovremeno povećanje efikasnosti poslovanja. Pružamo usluge prijema i preusmeravanja telefonskih poziva u tokom radnog vremena i radnog vremena 24/7, lične sekretarice, korišćenja našeg prostora za potrebe poslovnih sastanaka u Beogradu, kao i usluge virtuelne firme.

PoZoviMe

POZOVIME predstavlja naš osnovni paket usluga.

Preusmerite pozive na ZOVIME i mi ćemo odgovarati na njih kada Vi niste u mogućnosti. ZOVIME operater će primiti poruke u Vaše ime i odmah ih proslediti Vama putem sms-a, fax-a, ili e-pošte, kako biste Vi bili obavešteni u najkraćem vremenskom periodu. Mi povećavamo poslovnu efikasnost i profitabilnost Vašeg poslovanja.

Usluge lične sekretarice

LIČNA SEKRETARICA je Vaš lični asistent, koji će Vam pružiti ekskluzivne usluge posebno napravljene prema potrebama Vaše kompanije, zarad Vašeg uspešnog poslovanja.

Usluga lične sekretarice omogućava primanje poziva i poruka, preusmeravanje poziva i poruka i obavljanje Vaših osnovnih, poslovnih aktivnosti. Pored toga, poslovna sekretarica obavlja Vaše poslovne delatnosti kao što su: organizacija sastanaka, organizacija poslovnih putovanja i vršenje Vaše osnovne poslovne korespodencije.

ZoviMe 24x7 (uvek)

ZoviMe usluge Vam nude mogućnost produženog radnog vremena bez ličnog prisustva Vaših zaposlenih u kancelariji. ZoviMe 24x7 (uvek) će Vam omogućiti povećnu efikasnost poslovanja. Propušten poziv znači gubitak potencijalno važnog poslovnog partnera. Zato ZOVIME umesto vas prima Vaše pozive, nakon isteka vašeg radnog vremena. Odgovaramo na pozive upuđene vikendom ili u večernjim časovima.

ZoviMe na sastanak

Iskoristite jedinstvenu ZOVIME uslugu, a to je ZOVIME NA SASTANAK. Obezbeđujemo lokalne brojeve telefona, faksa, interneta, kompjutera i LCD projektora za potrebe održavanja poslovnih sastanaka u našim konferencijskim salama. Ova jedinstvena usluga će pospešiti Vaš profesionalni imidž.

Virtuelna kancelarija

Pored iznajmljivanja našeg poslovnog prostora uz korišćenje postojeće infrastrukture možemo da Vam ponudimo uslugu registracije firme sa sedištem u našem prostoru i korišćenja prostora u dogovorenim terminima.

 

Virtual Campaign

Ovde se radi o mogućnosti da agenti iz našeg Call Centra, a Vašeg virtuelnog kabineta vrše pozive za Vas.

Zašto ?

Često se nameće potreba za komunikacijom sa većim grupama ljudi. Ukoliko se radi o poslu, to je, na primer, veći broj poslovnih partnera kojima želite da predstavite novi proizvod.

Ukoliko se radi o politici – situacija koja bi odslikavala potrebu je obraćanje biračima ili ispitivanje javnog mnenja.

Ukoliko je potreba tehničke prirode – moguća je kolaboracija međusobno veoma udaljenih ljudi.

Sve ovo objedinjeno je u usluzi «Virtual Campaign».

Korišćenjem ove naše usluge dobićete priliku da se obratite proizvoljno velikom broju ljudi, predstavite svoje ideje, organizujete distribuciju potrebnih informacija...

Ponovo,

Omogućićemo Vam da komunicirate putem svih medija sa nasmejanim asistentima!

Kako ?

Na priloženoj šemi prikazana je konfiguracija mreže za Call Centar koji bi vršio pomenute usluge, a koje bi opsluživali operateri iz našeg Call Centra u Beogradu.


Osim klasičnih telefonskih poziva, live operatera moguće je kontaktirati i na druge načine. To su:

  • putem Web stranice
  • putem E-maila
  • putem SMS poruka
  • putem Interneta

Sve pristigle informacije, zavisno od potrebe i želje Korisnika, mogu se distribuirati u sledeđim sistemima:

  • na Web prezentaciji
  • u E-mail komunikacijama
  • prosleđene putem SMS-a
  • u bazama podataka
  • lično putem poziva u Call Centar

Zovime, svakako, vodi računa o privatnosti i zaštiti podataka svojih korisnika.

Mi čuvamo Vaše tajne!

Stoga, sve komunikacije unutar našeg Centra su strogo kontrolisane protiv namernog ili nenamernog pristupa putrem mreže. Nivo privatnosti Vaših podataka se definiše u skladu sa Vašim potrebama. U komunikaciji putem Interneta implementirana su najmodernija rešenja za enkripciju podataka.

Naši operateri su mladi, obrazovani i prijatni ljudi – upravo onakvi sa kakvim biste voleli da komunicirate.