ZoviMe Call Centar

ZoviMe outsourcing Call Centar pruža kvalitetne usluge korisničkog servisa po svetskim industrijskim standardima za potrebe domaćih i međunarodnih kompanija.

Kampanje dolaznih poziva ZoviMe Call Centra funkcionišu po programu celodnevnog informativnog servisa, koji je klijentima outsourcer kompanija na raspolaganju 24 časa svih sedam dana u nedelji.
Program podrazumeva preusmeravanje poziva ka osoblju kompanija, kao i davanje traženih informacija klijentima. Rezultati dolaznih poziva se prate kroz dnevne, nedeljne i mesečne izveštaje, na osnovu kojih outsourcer kompanija gradi bazu podataka o potrošačima, odnosno korisnicima, i stiče realan uvid u rezultat plasmana svojih proizvoda/usluga.

Kampanje odlaznih poziva usmerene su na pružanje usluge telemarketinga prema definisanim kriterijumima i standardima outsourcer kompanija koje prave značajnu uštedu za reklamiranje i prodaju svojih proizvoda i usluga, kao i na samo istraživanje tržišta.

Agenti ZoviMe Call Centra su kvalifikovani i sertifikovani da na profesionalan način pružaju usluge korisničkog servisa za outsourcer kompanije. I to nije sve, ZoviMe Call Centar raspolaže svim resursima da po potrebi svoje kampanje lansira i na svetskim jezicima.
Rad ZoviMe Call Centra je zasnovan na različitim softverskim rešenjima koja omogućuju fleksibilnu implementaciju tehničkih uslova od Web Chat-a do Collaborative Web Browsing-a.
Usluge Call Centra se mogu pružati bilo kojim medijskim kanalima:

  • Telefonom
  • Automatskim glasovnim odgovaranjem
  • E-mailom
  • Faksom
  • Web chat-om

Usluge Call Centra

Korisnički servis - za razmenu informacija između kompanije i njenih klijenata i uključuje info linije, pristup servisu žalbe/sugestije, help line servis, govorni automat, kompetnu kvalitativnu i kvantitativnu statistiku.
Teleprodaja/Telemarketing – kampanja pozivanja ciljnih potrošača/korisnika i plasman proizvoda/usluga po sistemu uvećane ili unakrsne prodaje, koji podrazumevaju sledeće:

  • Ponude sličnih, odnosno komplementarnih proizvoda/usluga iste kompanije postojećim klijentima - tehnika unakrsne prodaje
  • Ponude unapređenih usluga postojećim, profitabilnim krajnjim korisnicima - tehnikama uvećane prodaje

Istraživanje tržišta - targetirano ili netargetirano istraživanje javnog mnjenja u cilju prikupljanja različitih informacija koje daju jasnu sliku u kom smeru je potrebno usmeriti marketing kampanje.
Sakupljanje dugova - Call Centar locira dužnika u bazi podataka i automatski ga poziva, pri čemu operater na monitoru dobija dobija kompletnu informaciju o klijentu, kao i scenario mogućih pitanja i odgovora.
Konsultantske usluge - ZoviMe konsultanti obavljaju profesionalnu regrutaciju, selekciju i obuku operatera i supervizora za rad u Call centru, za kompanije koje su odlučile da razvijaju sopstveni Call centar ali koji nemaju iskustva u zapošljavanju i obuci kandidata.
 

ZoviMe Call Centar u službi zapošljavanja osoba sa invaliditetom


VoIP tehnologija omogućava da operateri Call Centra budu dislocirani od centralnog servera i da uz notebook računar i stalnu vezu prema Internetu (obezbeđenu korišćenjem WiFi Mesh tehnologije) kompletan posao obavljaju od svoje kuće.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJE ZOVIME d.o.o. - Priložena šema ZoviMe hosted Call Centra pokazuje implementaciju Call Centara na udaljenim lokacijama koga opslužuju lica sa invaliditetom u svojstvu Call operatera.